Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

W pobliżu gniazda łabędzia krzykliwgo

krogulec14

 Jakkolwiek łabędź krzykliwy w Polsce jest skrajnie nielicznym gatunkiem lęgowym (90 -110 par w latach 2013 -2014) to na szczęście jego tendencja wzrostowa jest wysoka i wynosi 11% rocznie. Najliczniejszy lęgowo jest na Pomorzu, Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu.

Łabędź krzykliwy preferuje do lęgów niewielkie i płytkie zbiorniki wodne z roślinnością wynurzoną jak i podwodną. Nieodzowna jest obecność skrzypu błotnego i bagiennego, a także turzyc, rdestnic i wełnianki wąskolistnej, które stanowią jego podstawową bazę pokarmową. 60% gniazd łabędzia krzykliwego w Polsce znajduje się na stawach rybnych. Spory procent miejsc lęgowych znajduje się także na niewielkich jeziorach. Torfianki, bagna, rozlewiska, a nawet odstojniki przemysłowe znacznie rzadziej ściągają łabędzia krzykliwego do lęgów.

Gatnek ten preferuje zbiorniki wodne znajdujące się w lasach gdzie znacznie mniejsza jest obecność człowieka. Godnym podkreślenia, w dobie gdy minister środowiska przymierza się do tępienia bobrów, jest fakt, że na Łotwie spory procent gniazd łabędzia krzykliwego znajduje się na zalewiskach stworzonych przez te zwierzęta.

Jest gatunkiem silnie terytorialnym. Przegania ze swojego terytorium lęgowego nie tylko ptaki z własnego gatunku, ale nawet większe i silniejsze łabędzie nieme. Obszar terytorium łabędzia krzykliwego wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu hektarów.

Gniazda buduje zwykle na niedostępnych wysepkach bądź w szuwarach. Jest ono najczęściej otoczone wodą i niewidoczne z brzegu. Budowane jest przez samicę, podczas gdy jej partner zajmuje się dostarczaniem budulca, którym są kłącza i korzenie roślin. Jako, że samica jest perfekcyjną panią domu, to rozbudowuje swoją siedzibę nawet w czasie wysiadywania jaj. Gniazdo czasami osiąga średnicę 1,5 -2 metrów i wysokość do 0,5 metra.

Zdarza się, że miejsca lęgowe zajmowane są przez młodociane pary. Sprawdzają one wybrane przez siebie stanowisko pod kątem przyszłych lęgów. Czasami zdarzają się lęgi mieszane łabędzi krzykliwych ze znacznie liczniejszymi u nas łabędziami niemymi. Czasami pojedyncze łabędzie krzykliwe dołączają do pary łabędzi niemych tworząc dość osobliwy trójkąt. Kiedyś parę utworzyło... rodzeństwo! Kazirodztwa dopuściło się potomstwo tej samej pary pochodzące od tych samych rodziców, tyle, że wywodzące się z różnych lat.

-

Jak widzimy łabędzie krzykliwe wiodą bardzo ciekawe żywoty!

Bardzo mocno bazowałem na: Sikora A., Wieloch A., 2015 Łabędź krzykliwy Cyngus cyngus, W. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T (red.), Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 123 -127.

kbHkwnb5cKHUxPmLhlZP8ZOuZtMwdGx8ZR45HPxsŁabędź krzykliwy ("Peryskopy"), fot. Mateusz Matysiak   Mateusz Matysiak - Polish Bird Photos

Płomykówka, terytorium i środowisko

krogulec14

Jestem przekonany, że tekst Barbary Draus i Sławka Rubachy o terytorium i środowisku płomykówki Was zainteresuje. Poniższy cytat pochodzi z rozdziału o płomykówce w "Metodach badań i ochrony sów", które powstały pod redakcją dobrze znanego na "Plamce mazurka" doktora Mikuska. Nie ukrywam, że spore wrażenie na mnie robią liczby, które mówią, że płomykówka jest dość tolerancyjnym ptakiem na przedstawicieli własnego gatunku.

-

"Aktywna obrona terytorium ma miejsce tylko w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda. Płomykówki mogą gnieździć się nawet w odległości 5 -10 metrów od siebie. Najczęściej jednak na jedną miejscowość przypada jedna para. Wielkość terytorium łowieckiego uzależnione jest od dostępności pokarmu. W okresie rozrodczym terytorium łowieckie obejmuje zwykle 1 km od gniazda (średnio 320 ha). W latach mysich może on wynosić 0,4 -0,6 km kwadratowych, natomiast w latach ubogich w pokarm i w zimie promień jest większy, nawet do 5 km.

Gatunek synantropijny. Występuje zarówno w krajobrazie rolniczym, jak i w miastach. Warunkiem osiedlenia się płomykówki jest występowanie w sąsiedztwie osiedli terenów otwartych. Chętnie przebywa w pobliżu terenów uprawnych, takich jak łąki, pastwiska, grunty orne oraz terenów zalewowych.

Płomykówka ma kilka miejsc odpoczynku, ale zawsze jedno z nich używa częściej. Miejsca spoczynku, wykorzystywane w dzień oraz w przerwach aktywności nocnej, to głównie nisze, często znacznie mniejsze niż te używane na gniazdo. Znajduje je na wieżach, strychach, w gołębnikach, transformatorach, wentylatorach itp. Rzadziej odpoczywa w gęstych konarach drzew. Miejsca takie są zlokalizowane w promieniu od kilku metrów do 2,5 km od gniazda. W okresie zimowym, często takimi miejscami odpoczynku stają się same gniazda. W jednym miejscu - zwłaszcza w miesiącach zimowych - może przebywać kilka płomykówek."

-

I co Wy na to? Bo mnie już nie dziwi fakt, że rzadko bo rzadko, ale czasem widuję płomykówkę u siebie w pracy, choć w prostej linii mam do miejsca jej gniazda jakieś 2 kilometry. Myślę, że chyba w ostatnich latach mysich lat nie było. No bo skoro do mnie dolatuje...

Cytat: Draus B., Rubacha S., 2095 Płomykówka Tyto alba, Mikusek R (red.), Metody badań i ochrony sów. Wydanie 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków, s. 79 -80.

CK__5552

Płomykówka, fot. Cezary Korkosz   www.cezarykorkosz.pl 

Kurka wodna

krogulec14

Inspiracja do dzisiejszego postu jest w "Dwunastu srokach za ogon" Stanisława Łubieńskiego. Tym razem obraz Józefa Chełmońskiego pozostanie bez opisu.  Staszka uwagi nad obrazami Chełmońskiego uważam za mistrzowskie. Skoro zabrakło ich pod adresem prezentowanego dziś obrazu, to jestem przekonany, że nic lepszego nie zrobię jak pozostawiając Wam niczym nie zmąconą kontemplację.

 Kurka_wodna

Kurka wodna. 1894. Olej na płótnie. 133 x 198,5 cm. Muzeum Narodowe w Warszawie.

Sokół ojczysty

krogulec14

Szukając ciekawostek o pójdźce trafiłem w "Encyklopedii staropolskiej" Zygmunta Glogera na ciekawe moim zdaniem wiadomości o dawnym sokolnictwie, jak też i ptakach szponiastych odgrywających w tym zagadnieniu pierwszorzędną rolę.

-

"Sokoł, ptak (Falco gentilis), używany był w Polsce do łowów od czasów Piastowskich. Książęta i magnaci do hodowli i obuczania mieli sokolników, których osady po dziś dzień zwane są Sokolnikami. Bolesław Chrobry sprowadzał z dalekich krajów sokoły i sokolników. Sokolnicy u panów należeli do sług, a u panujących – do urzędników dworskich. W XIII w. napotykamy pomiędzy urzędnikami sokolnika (falconarius), podpisanego jako świadek na przywileju Bolesława śląskiego z r. 1234.

Ponieważ najsnadniej ułożyć się dają do polowania młode ptaki, zabierano więc je z gniazd, gdy już miały z nich wylecieć, i takie zwano „gnieźnikami”. Na kmieci wkładano powinność pilnowania gniazd sokolich. Cygański, autor „Myśliwstwa ptaszego”, współczesny Batoremu, każe je chować na wieży i dobrze karmić, aby nawykały wysoko się wzbijać i nie uciekały. Młode pielęgnowano starannie i karmiono ptactwem, stawiano przy świeżej wodzie, żeby się kąpały i na słońcu suszyły. Główny warunek nauki, żeby sokoł mało sypiał i był najczęściej na ręku myśliwca, przez co stawał mu się posłusznym i do niego przywiązywał. Jak sokoł wybrany z gniazda zwał się gnieźnik, tak złapany stary zwał się dziwok, a każdy ptak drapieżny układany do polowania zwał się maiż. W czasie nauki często karmiono, nakładano na głowę kapturek, żeby nic nie widziały, pętano nogi i noszono ustawicznie na obręczy, dręcząc bezsennością, przez co traciły dzikość i posłuszniały. Puszczano je na sznurze (zwanym dłużce lub pętca), żeby wracały na berło, poczem je karmiono. Przez zimę dziwoka sokolnik przywiązywał do klocka, po izbie puszczał, często brał na rękę, pokarmem przynęcał, chłodno i w ciemności trzymał, o gnieźnika mniej się kłopotał. Gdy nie było dla sokołów ciemnej komory, to je zamykano w skrzyni. Na łowy niesiono wprawnego już ptaka na ręku z kapturkiem, który zdejmowano, kiedy zdobycz miał ujrzeć. Wówczas wznosił się pod obłoki, krążył, na ofiarę jak kamień spadał, zabijał, na głos powracał i pokarm otrzymywał. Raroga potrzeba aby pilnowały charty, jastrzębia – wyżły. Nadto każdy rodzaj ptaków łowieckich miał osobny gatunek ptactwa, do którego mógł być użyty, któremu mógł podołać. Orły i sokoły, głównie na dropie, dzikie gęsi, czaple i żórawie puszczano, jastrzębie – na cietrzewie, kaczki i kuropatwy, krogulce – na przepiórki, gołębie i skowronki.

„Sokół i każdy ptak – mówi Rej w Żywocie poczciwego człowieka – gdy go nadobnie ugłaszczesz, foremną jaką czapeczkę nań włożysz, już za tobą lata od stawku do stawku, już krąży, szuka, czemby ci się przysłużył”.

Prawo posiadania sokoła myśliwskiego tak oznaczało w Polsce szlachcica, jak noszenie szabli u boku. Było w Polsce kilka gatunków sokołów. Kluk powiada, że sokoł podolski wielkie ma skrzydła i nogi. W przenośni sokoł oznaczał dorodnego młodziana. W pieśniach też starych słyszymy nieraz o młodzianie jako sokole lub sokoliku i o ptaku sokole. Żniwiarze podlascy śpiewają w dniu dożynkowym:


Hej nie wylatuj, raby sokole,
Bo już nie przyjdziem w to czyste pole itd.


W artyleryi polskiej „sokołami” nazywano pewien rodzaj dział. W „Archelii” z r. 1643 czytamy np.: „Działo, wielki sokoł, czwarta część kolubryny, wyrzuca trochę więcej niż 5 funtów”. Jakubowski w „Nauce artyleryi” z r. 1784 mówi znowu: „Sokoły,
faucons z gatunku śmigownic albo wężów, do 6 funtów kule strzelają”. W dokumencie z r. 1145 znajdujemy: a custodia et solucione erodiorum, quod sokol dicitur, a w innym z r. 1259 mamy nazwę „Sokola dąbrowa” (circa rivulum Poniqua et Sokola Dambrova)."

-

Tytuł można wziąć jako dosłowne tłumaczenie (Falco gentilis), albo... ich artystyczną improwizację.

Cytat: "Encyklopedia staropolska" 1900 -1903 Zygmunt Gloger

l4WPy3bvogTeCD7pQdHni1xFMros1ShtqHVxaUOB

Sokół wędrowny, fot. Kamil Boberski

Leopold Staff "Do wróbla"

krogulec14

Nie przeto, żeś jest jako skowronek wysoki,
Który nad ziemią kręgi dźwięczące zatacza
I wzbity niewidzialnym ziarnkiem pod obłoki ...
Wiedzie w pole do pracy wczesnego oracza;

Nie przeto, że jak słowik, namiętny towarzysz
Majowych nocy, słodką wonią bzu pijanych,
W zaczarowanym świetle księżyca kojarzysz
Uniesieniem miłosnym serca zakochanych;

Lecz czczę cię, wróblu, w skromnym tym panegiryku
Przeto, że nie masz innych cnót, zalet i chwały,
Wszędobylski, bezczelny, głodny uliczniku,
I w szarej swej beztrosce gwiżdżesz na świat cały.

Temat znalazłem na fajnej stronie na Facebooku zatytułowanej "Ptaki w Polsce". Stronę prowadzi Wojtek Sz., który robi wiele dla popularyzowania ptasiego bractwa. Kto jest na Facebooku, to zapraszam do Jego "Ptaków w Polsce".

A ja przypomniałem sobie, że znam jeszcze kilka pięknych wierszy o wróblach. Mam zatem nowe, ciekawe "tematy" na bloga.

 2ib6JMObo9aOAYNMJONaDlUAjQhQl58clfOBV1CZ

Wróbel, fot. Dorota Makulec   www.dorotamakulec.pl 

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci