Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Marcin Łukawski - Niewidzialna przyroda

krogulec14

Właściwie to nie mam dziś o czym pisać. Czas i miejsce mamy podane. Jestem pewny, że każda osoba, która wybierze się na wernisaż Marcina Łukawskiego, nie wyjdzie z niego niezadowolona. Szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawy przebiegu tej imprezy.

Zaproszenie

Straszny sen sekretarza gminy

krogulec14

Jan zerwał się ze snu zlany potem i z krzykiem. Nie było to wcale dziwne. W poprzek jego marzeń o trasie zjazdowej stanął ptak wielkości kury. Jakiś tam cietrzew, którego populację w Polsce szacuje się na jakieś 500 -600 kogutów. Gdyby to się działo jakieś dwadzieścia kilka lat temu to Jan wiedziałby co ma robić. Wysłałby kilku myśliwych i mógłby wówczas spać spokojnie. A tak... Co najgorsze, tego cietrzewia nie wolno nawet było złapać, aby wywieźć i zostawić gdzieś indziej. I tak Jana, sekretarza gminy X, zaczął męczyć w strasznych snach... czarny kur! 

-

Ptak ten najchętniej przebywa na skrajach drzewostanów, na porębach, haliznach, uprawach, wrzosowiskach porośniętych brzozą, olchą lub sosną, wśród terenów podmokłych takich jak bagna i mszary. Samica gniazdo umieszcza na ziemi, jest ono dobrze zamaskowane w trawie, wrzosie, pod osłona krzewu, małego świerka, jałowca lub chrustu. Od 1 lutego do 31 maja cietrzew posiada strefy ochronne wokół tokowisk w obrębie 500 metrów.

"Trzyma się lasów, - dowiadujemy się w "Ptakach krajowych" Taczanowskiego - a mianowicie przy brzegach lub przy środkowych haliznach, półkach i łączkach, równie jak w obszernych zaroślach suchych i bagnistych.

Samica ściele gniazdo w dołku umyślnie wygrzebanym pod krzaczkiem, kępą lub jakąkolwiek zasłoną, około 6 cali głębokim, a 10 szerokim, niedbale z suchych traw i własnego pierza usłane."

Cietrzew jest ptakiem osiadłym. W Polsce jest niestety gatunkiem wymierającym. Szacuje się go u nas na 500 -600 kogutów, głównie w górach (wyspowe stanowiska w Sudetach i Karpatach) oraz w Borach Dolnośląskich, na Bagnach Biebrzańskich i... na poligonie w okolicy Orzysza! Na pewno wielki wpływ na taki stan rzeczy ma między innymi późno wprowadzona ochrona. Do 1995 roku, pomimo protestów naukowców, zabijany był przez myśliwych jedynie dla trofeów. Myśliwi, aby zwiększyć limit zabijanych ptaków, zawyżali ilość ptaków. Pokarm preferuje roślinny, choć latem zjada też dużo bezkręgowców, które są głównym składnikiem pokarmowym piskląt. Zimą nasiona, pączki drzew (zwłaszcza brzozy), jagody borówki czernicy i żurawiny.

"U nas nierównie jest pospolitszym od głuszca, znajduje się obficie po większych lasach i zarosłych błotach Augustowskiego, Podlasia i Lubelskiego, z lewej zaś strony Wisły równie prawie obfity w wielkich lasach Sandomierskiego, w mniejszej ilości w Piotrkowskiem i w niektórych miejscowościach Mazowsza.

Obyczaje ma pod wieloma względami odmienne od głuszca, mianowicie w tem, że często wylatuje na żer w otwarte pola sąsiadujące z lasami, a szczególniej w jesieni i w ciągu zimy; za tem też idzie, że więcej nierównie jada ziarn zbożowych, z pomiędzy których najpospoliciej hreczkę, owies i pszenicę. Powtóre, toki odbywają głównie na ziemi, częściej w polu otwartem lub bagnie, aniżeli po leśnych haliznach. Prócz wyżej wymienionego pokarmu żywi się pąkami różnych drzew, a szczególniej brzeziny, różnemi leśnemi jagodami, szczególniej czernicami z Vaccinium myrtillus L., listkami różnych ziół i owadami."

Ptaki przebywają głównie w ukryciu na ziemi, wzlatują czasem na drzewa, gdzie przesiadują na cienkich gałązkach. Lot mają szybki, czasem lecą dość wysoko. Po szybkich uderzeniach skrzydeł następuje faza lotu poślizgowego. Cietrzew jest znany ze swych wiosennych toków, które odbywają się w godzinach rannych, gromadnie, przez wiele lat na tym samym miejscu.

Pięknie Taczanowski opisał nam toki tego kuraka:

"Gra cietrzewi zaczyna się w Marcu, jak tylko śniegi przeginą, i trwa pod koniec Maja, niektóre nawet w początku Czerwca jeszcze tokują. Codziennie przed świtem i zachodem słońca samiec wylatuje w obrane miejsce na polu, błocie lub leśnej haliźnie, gdzie roztoczywszy ogon, opuściwszy jak indor skrzydła, i odąwszy na ciele pióra, bełkocze właściwym sobie głosem, tak donośnym, że o pół mili przeszło słyszeć go można, a głucho stłumionym zblizka; wykonywa przytem rozmaite komiczne pląsy i podskoki, od czasu do czasu posuwa się nagle pocierając skrzydłami o ziemię, i wydając szumiące tak zwane czuchotanie, to znowu w podskoku uderza nogą w skrzydło jak w bęben. Samice zlatują się do niego ze wszystkich stron, a po odbytem spółkowaniu pieszo odchodzą, gdyż poderwawszy się straszą samca i przerywają mu tokowanie. Młode samce niemające jeszcze swych toków, także się do niego zlatują i ztąd powstają walki, w których stary zwykle zwycięża i odpędza napastników. Każde takie tokowanie dłużej trwa od głuszcowego, zwykle do 9 lub 10 przed południem, w okolicach jednak obfitujących w cietrzewie często można wśród południa grajace jeszcze spotykać. W krajach północnych ma trwać po całych nocach. Pod koniec wiosny przenoszą zwykle tokowisko do lasu grywają po drzewach. W późnej jesieni niekiedy stary samiec bełkocze wśród stada.

W Czerwcu stare samce tak gwałtownie się pierzą, że częstokroć z wielką trudnością zrywają się do lotu, z tego też powodu ukrywają się po gąszczach i trawach, tak twardo, iż się prawie ręką brać dają."

-

Niestety, nierozważni sekretarze gmin nie są jedynym i poważnym zagrożeniem cietrzewi, choć rzeczywiście presja turystyczna swoje też robi. Znacznie większe problemy cietrzewia to: zmiany zachodzące biotopach zamieszkanych przez te ptaki (zarastanie torfowisk, zalesianie tychże miejsc, jak też i ich osuszanie) oraz presja ze strony drapieżników.

Jakkolwiek najgroźniejszy przeciwnik został w końcu wyeliminowany, to jednak ostry spadek populacji wyraźnie nam mówi, że są to ostanie lata tego gatunku na naszych ziemiach. Wraz z cietrzewiem pójdzie pewnie do lamusa czuchotanie. Bełkotanie, patrząc na naszą scenę polityczną, będzie nam towarzyszyło znacznie dłużej...

Jeśli ktoś chce poznać dokładniej historię sekretarza Jana i gnębiących go cietrzewi to zapraszam do artykułu Mateusza Czmiela "Cietrzew blokuje inwestycjęw gminie Mirsk. Władze załamane".

PS. Kilka lat temu akurat dokładnie te same cietrzewie zawadzały miłośnikom skuterów śnieżnych...

Źródła: Taczanowski W. 2012 (reprint) "Ptaki krajowe" Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Chylarecki P., Sikora., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red) 2015, "Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny". Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa.

 cyveXdHLHtUQCd7x5GGcEwDsNLg73f5Wn4kM4lBG

Cietrzew, fot. Jacek Zięba   www.obrazynatury.art.pl 

Gatunek rezerwatowy

krogulec14

Z ptaków trójpalczastych w naszej avifaunie występują jedynie trzy gatunki. Dwa z nich, mewę trójpalczastą i piaskowca, najszybciej spotkamy nad morzem. Trzeciego, dzięcioła trójpalczastego, zobaczymy jedynie w Karpatach i w północno-wschodniej części kraju...

-

Najchętniej zamieszkuje stare drzewostany iglaste, bogate w świerk i jodłę. Warunkiem jego występowania jest jest obecność martwych i obumierających tychże drzew iglastych. Gniazdo zakłada w dziupli samodzielnie wykutej w pniu suchego albo próchniejącego drzewa (świerk, albo jodła), zwykle na wysokości od 3 do 6 metrów.

Dzięcioł trójpalczasty jest ptakiem osiadłym. Izolowana populacja występuje w Karpatach - najliczniej w Tatrach. Stosunkowo licznie gnieździ się w Puszczy Białowieskiej, znacznie rzadszy jest w Puszczy Augustowskiej czy Knyszyńskiej. Jest bardzo nielicznym gatunkiem lęgowym, szacuje się około 800 par, z czego aż 650 zamieszkuje góry. Latem zjada owady, zimą również nasiona.

W czasach Taczanowskiego również był rzadkim gatunkiem lęgowym: 

"W ostatnich czasach wykrył go hr. WODZICKI w Karpatach. W Litwie według hr. TYZENHAUZA jest rzadki. W granicach Królestwa Polskiego znajduje się tylko w małej ilości w błotnistych lasach Guberni Augustowskiej, między Rajgrodem i Augustowem; znajduje się zapewne i w podobnych miejscowościach powiatu Maryjampolskiego, lecz także bardzo rzadko... - utyskiwał na rzadkie występowanie w Kongresówce, w "Ptakach krajowych". I zaraz dodał: - Dotąd raz tylko spotkałem ptaka w roku 1860 i gniazdo jego znalazłem,w błotnistym lesie pod Augustowem."

Miejsca dla martwych bądź umierających świerków czy jodeł w naszych lasach zbyt dużo nie ma. Znajduje się ono w odpowiednich rezerwatach czy parkach narodowych, gdzie ten ptak bardzo dobrze się trzyma. Natomiast w lasach gospodarczych wielkim sprzymierzeńcem dzięcioła trójpalczastego okazuje się być... bóbr! Ornitolodzy wykazali bowiem zależność "między występowaniem dzięcioła trójpalczastego a obecnością tam bobrowych budowanych w lasach łęgowych z domieszką świerka."

-

Jak widzimy relacje między zwierzętami bywają zaskakujące. Jest to też następny gatunek któremu sprzymierzeńcem jest bóbr.

A sam dzięcioł trójpalczasty jest wielkim sprzymierzeńcem leśnika. Wikipedia podaje, że "może zjeść 670 000 korników rocznie (2600 larw dziennie)." Szkoda, że sam ze strony leśników nie może czuć się bezpiecznym. Wielkim zagrożeniem dla niego w Puszczy Białowieskiej może okazać się wizja ministra środowiska Szyszki "kwitnącej puszczy" (cokolwiek miałoby to oznaczać), w której nie byłoby miejsca na usychające świerki. W takiej puszczy zabrakłoby też miejsca dla naszego dzięcioła trójpalczastego...

Źródła: Taczanowski W. 2012 (reprint) "Ptaki krajowe" Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Chylarecki P., Sikora., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red) 2015, "Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny". Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa.

Wikipedia


rKHVVKP60H6pWrN1lv8FK0KBCwFWz5E2Dk5GGS5q

Dzięcioł trójpalczasty, fot. Mateusz Matysiak   www.mateuszmatysiak.pl 

Śniady

krogulec14

Nie jestem zachwycony ze swojego dzisiejszego wpisu. Publikuję go tylko dlatego aby coś o gatunku na blogu było. Mimo, że bohater jest bardzo urodziwy, to jednak nie pozwolił mi zbyt mocno o sobie napisać.

-

Brodziec śniady gnieździ się w północnej Europie, zimuje natomiast na południu naszego kontynentu. W Polsce jest jedynie niezbyt liczny na przelotach. Przeloty wiosenne odbywa w kwietniu i maju, jesienne, wtedy jest liczniejszy, od sierpnia do listopada. U nas najszybciej go spotkamy na wilgotnych i podmokłych łąkach, przy mulistych ujściach rzek i nad słodkimi wodami.

"W Królestwie Polskiem trafia się tylko na przelotach; - dowiadujemy się w "Ptakach krajowych" Władysława Taczanowskiego - w ogóle dość rzadki, z wiosny rzadszy, w lata suche prawie się nie pokazuje, w lata tylko mokre, a szczególniej gdy w Czerwcu lub w Lipcu nastąpią znaczne wylewy, pokazuje się w większych ilościach. Wędruje małemi stadkami lub pojedyńczo i zapada po brzegach szlamowatych zalewów wśród pól, łąk i pastwisk, równie jak na brzegach bagienek polnych i błotnych i jezior, w miejscach nagich lub drobną, obrzednią roślinnością porosłych; brzegów zaś piaszczystych, na jakich kwokacze najczęściej przebywają, unika.

(...) Chodząc w wodę często wstępuje i brodzi po dość głębokich miejscach."

Można go zatem zaobserwować chodzącego po ziemi lub brodzącego w płytkiej wodzie. Lot ma bardzo szybki. Poza sezonem lęgowym żyje pojedynczo lub w małych grupach (do 30 osobników). Spożywa drobne bezkręgowce znajdowane na ziemi i pod wodą.

Swoją nazwę ptak zawdzięcza swojemu upierzeniu. Jest ono najciemniejsze ze wszystkich przelatujących u nas brodźców.

1mglADemJT6Bg7KuXS7BktyBgT6Qvrk0epoReW8Y

Brodziec śniady, fot. Grzegorz Sierocki 

Białogrzbiety

krogulec14

"U nas znajduje się we wszystkich lasach liściowych, - czytamy o dzięciole "białogrzbietnym" w "Ptakach krajowych" Władysława Taczanowskiego - a mianowicie w dębowych i brzozowych całego kraju, lecz nigdzie nie jest obfitym; w wielu jednak okolicach przebywa w nierównie większej ilości od dzięcioła czarnego, chociaż nie tak często daje się postrzegać. W lasach czysto iglastych nie bywa, lecz trafia się także w mięszanych." Zasięg występowania dzięcioła białogrzbietego od tamtych czasów znacznie się skurczył. Obecnie jest bardzo nielicznym gatunkiem występującym głównie w Karpatach i północno-wschodniej części kraju. Jego populację szacuje się na około 1300 par lęgowych. Ale kto wie czy w najbliższym czasie w wielu rewirach lęgowych nie zabraknie dla nich miejsca...

-

Zamieszkuje prześwietlone, stare drzewostany liściaste, często w pobliżu rzek i rozlewisk. Dziuplę na gniazdo wykuwa w zbutwiałym wilgotnym drewnie, najczęściej w osice lub brzozie, rzadko wyżej niż 5 metrów nad ziemią.

"Dziuple wykuwa w drzewach liściowych, najczęściej mocno nadbutwiałych, w różnych wysokościach, to jest zarówno w wysokich gałęziach i sękach, jak w pniach na parę sążni nad ziemią, niekiedy w złomach tak mocno zbutwiałych, że nie tylko rdzeń, ale i cały biel żadnej trudności w robocie nie przedstawia."

Problemem w miejscu najgęstszego występowania tego gatunku w Polsce, jakim jest Puszcza Białowieska, może w najbliższym czasie okazać się... minister środowiska Szyszko. Gość zapowiada zwiększenie gospodarki leśnej, jak też usuwanie drzew, które zaczynają schnąć. Jego zapowiedzi o "puszczy kwitnącej" (cokolwiek miałoby to oznaczać) mogą okazać się katastrofalne dla naszego dzisiejszego dzięcioła. Dzięcioł białogrzbiety jest gatunkiem osiadłym. Jeśli odbierzemy mu miejsca lęgowe oraz żerowiska, to zabieramy mu jakąkolwiek szansę na dalsze występowanie...

"Najpowolniejszy ze wszystkich dzięciołów, najciszej się zachowuje; pomimo, że ma nierównie silniejszy dziób od innych, kując nie wydaje takiego łoskotu, lecz najczęściej powolnie pracuje w mocno nadbutwiałych drzewach liściowych i pniakach, lub korę tylko ze zdrowych obłupuje. Rzadko się odzywa i głosy wszystkie ma cichsze od dzięcioła pospolitego.(...) przyleciawszy do ogrodów lub wsi całe dnie przepędza na obieraniu kilku zaledwie drzew lub plądrowaniu płotów. Z wiosny także turkocze, ale łoskot ten wydaje słabo i głucho.(...) Żywi się samem tylko robactwem."

Przyznacie sami, że żal będzie każdej pary, która zniknie przez ludzką niefrasobliwość...

Źródła: Taczanowski W. 2012 (reprint) "Ptaki krajowe" Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

twOkD32E9pbiRj5cuibnarkaFwOWMUZzH19irKiJ

Dzięcioł białogrzbiety, fot. Karol Zub

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci