Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Ptaki herbów szlacheckich

Aderkas

krogulec14

Ciekawy kawałek historii ukrywa się pod ładnym było nie było herbem Aderkas. Pieczętowała się nim rodzina Aderkasów, której korzenie miały swój początek w Danii. Duńczycy dość łatwo dostosowywali się do nowych warunków i kiedy zamieszkałe przez nich Inflanty znalazły się w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to ich herb znalazł się wśród herbów rycerstwa polskiego. Kiedy natomiast na Inflanty dotarł wiatr ze wschodu to rodzina zaradnych Duńczyków otrzymała tytuł baronów Imperium Rosyjskiego.

A Aderkasach nie wspomniałbym na blogu nigdy gdyby nie ich ładny herb. Przedstawia on na zielonym wzgórzu w polu złotym czarnego orła z wzniesionymi skrzydłami. Orzeł stojący lewą nogą na wzgórzu patrzy w lewo. Prawą nogę ma wzniesioną. Drugim ptasim aspektem herbu Aderkas są trzy strusie pióra w klejnocie.
 
Źródło: Wikipedia
 
 200pxPOL_COA_Aderkas.svg
 
Domena publiczna

Adamowicz, odmiana herbu Trąby

krogulec14
Trochę przypadkowo udało mi się znaleźć dwie nowe ścieżki w moich poszukiwaniach miejsc ptasich w życiu człowieka. Są nimi herby miast, jak i rycerskie. Do każdego herbu postaram się podejść indywidualnie, toteż tematów znalazłem sporo, bo miast i herbów rycerskich z ptakami jest wiele. Do zagadnienia postaram się podejść w sposób uporządkowany, a głównym źródłem będzie Wikipedia.
Herb Adamowicz jest odmianą dość znanego herbu, Trąby. Trąbami pieczętowali się między innymi Radziwiłłowie. Jeden z Radziwiłłów, Krzysztof, obdarował swoimi Trąbami moje Obrzycko. Osobiście wolałbym, gdyby zrobił to któryś z Adamowiczów, bo bociana białego nie ma żadne z polskich miast.
W herbie Adamowicz w polu srebrnym trzy trąby czarne o okuciach, złączone ustnikami na których zaćwieczone drzewo w barwach naturalnych na którym takiż bocian. W klejnocie herbu są obce polskiej przyrodzie trzy strusie pióra. Labry herbu są srebrne, i, jakby tego było mało, srebrem są podbite.
Adamowiczem, pieczętowali się zapomnieni przez historię Adamowiczowie. Pierwsza wzmianka o herbie pochodzi z 1590 roku i mówi o Stanisławie Adamowiczu, szlachcicu z powiatu wileńskiego.
Bazowałem na Wikipedii.
 
200pxPOL_COA_Adamowicz_odmiana_Trb.svg

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci