Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Cietrzew środowiskowo

krogulec14

W 1995 roku cietrzewia wciągnięto na listę ptaków chronionych. Zdawać by się mogło, że gatunek ma wszystko najgorsze za sobą, a jednak liczebność w dalszym ciągu gwałtownie spadała. W ciągu kilkunastu lat ubyło z 2000 -2500 do zaledwie 500 -600 kogutów.

-

Brzoza, borówka, wrzos, wełnianka, trawy, turzyce, torfowce, żurawina, a także jarzębina, jałowiec, olsza, świerk, sosna (zwyczajna), kosodrzewina i modrzew mają spory wpływ na występowanie cietrzewia. Wymienione rośliny są dostarczycielami pokarmu dla gatunku. Brzoza i borówka, a w górach również kosodrzewina i świerk, w dużym stopniu zapewniają pokarm cietrzewiom zimą.

Dobrym miejscem dla występowania cietrzewia są strefy przejściowe lasów z terenami otwartymi, takimi jak hale, łąki, bagna, torfowiska czy też wrzosowiska. W lasach gospodarczych tereny otwarte zastępować mogą zręby i uprawy leśne. Pozytywne znaczenie dla gatunku mogą mieć tereny które dotknęła klęska. Gradacje owadów, których tak bardzo boją się nasi dzielni leśnicy, mogą sprzyjać występowaniu naszego kuraka. Podobnie pozytywne znaczenie mają, tak nieprzyjazne z pozoru, obszary dawnych poligonów, czy wielkie pożarzyska. Ważnym czynnikiem dla cietrzewia są mineralne podłoża, które zapewnią mu miejsca kąpieli piaskowych i materiału na gastrolity. Połykany przez przez te ptaki drobny żwir ułatwia im poprzez skurcze mięśni żołądka rozdrabnianie pokarmu.

Powyższe tereny zostały w dużym stopniu zagospodarowane. Między innymi osuszano je, nawożono z przeznaczeniem na łąki. W ten sposób zrobiło się ciasno dla cietrzewia. Chcąc zachować gatunek nie wystarczą same działania ochronne. Istnieje potrzeba zachowania odpowiedniego dla tych kuraków środowiska.  Przyrodnicy z PTOP idą dalej i starają się odtworzyć dawne biotopy dla tych ptaków.

-

Bardzo mocno bazowałem na: Zawadzka D., Zawadzki J., Keller M., Pałucki A., Ciach M., 2015 Cietrzew Lyrurus tetrix, W. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T (red.), Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 152 -161.

Następne części o cietrzewiu niebawem.

 

_KCE7944

Cietrzew, fot. Cezary Korkosz   www.cezarykorkosz.pl 

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci