Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

A na zimę idzie na piechotę do Francji

krogulec14

"Derkacz to ptak, który całe życie chodzi, - mogliśmy przeczytać w "Derkaczu w Warszawie" Adam Wajraka - a na zimę idzie na piechotę do Francji" - Ów artykuł, to słowa pewnej przewodniczki, która w tak barwny i ciekawy sposób opowiadała o wędrówkach tych ptaków. Słowom owej przewodniczki staram się specjalnie nie dziwić. Wszak derkacza w odpowiednich biotopach słyszało ileś osób. Na pewno znacznie mniej go widziało. A ile osób widziało... derkacza w locie?

A Adam we wspomnianym artykule pisze jeszcze o dawnym i ciekawym przekonaniu mówiącym, że derkacze odbywały sezonowe wędrówki na... plecach żurawi!

-

Derkacz występuje w Polsce, jednak na północy i wschodzie kraju jest znacznie liczniejszy niż na pozostałych terenach. Uchodzi za gatunek nieliczny, choć lokalnie bywa średnio liczny. Lokalnie, w odpowiednich biotopach, uzyskuje zagęszczenia przekraczające 10 "śpiewających" samców na 100 hektarów.

Derkacz w okresie lęgowym preferuje nieużytki, turzycowiska, ziołorośla oraz ekstensywnie użytkowane łąki. W znacznie mniejszym stopniu zasiedla też pastwiska, intensywnie użytkowane łąki, uprawy leśne, a także pola ze zbożem i rzepakiem. Derkacz preferuje tereny wilgotne z poziomem będącym na wysokości gruntu. Zasiedla również bagna, jak i siedliska z poziomem wody będącym poniżej gruntu.

Niezbędnym do występowania derkacza czynnikiem jest wysoka (powyżej 20 cm) gęsta roślinność. Na obszarach wykorzystywanych rolniczo sprzyjają występowaniu gatunku pozostawione od ubiegłego roku nieskoszone fragmenty łąk czy innych terenów. W tych miejscach derkacz znajduje schronienie przed drapieżnikami zaraz po powrocie na tereny lęgowe. Miejsca te są również ostoją dla tych ptaków podczas wykaszania łąk. 

Wykazujące spore zachowania terytorialne samce aktywne głosowo są z reguły w godzinach 22.00 -4.00. W tym czasie jeden samiec potrafi "derknąć" nawet kilka tysięcy razy! Nie odwala przy tym fuszerki, bo słychać go jest nawet z odległości jednego kilometra. Średnia odległość do "derkającego" sąsiada wynosi przeciętnie nieco ponad 300 metrów. Pierwszy ich szczyt aktywności "wokalnej" przypada na koniec maja i początek czerwca i wiąże się on z wyprowadzaniem lęgów. Derkacze nie tworzą par. Samiec, jak i samica, często zmieniają partnerów podczas sezonu lęgowego. Wysiadywaniem jaj zajmują się same samice, które opuszczają pisklęta w drugim tygodniu życia, gdy te nie potrafią jeszcze latać. W tym czasie samce zajęte są wyszukiwaniem nowych partnerek. Pisklęta uzyskają zdolność do lotu w wieku 5 tygodni.

-

Bardzo mocno bazowałem na: Olech B., Budka M., 2015 Derkacz Crex crex, W. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T (red.), Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 184 -188.

NPGyu0MA4atDJl0GvZofe9yKdaU266Fd3hU0xJ3i

Derkacz, fot. Robert Cieślak 

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci