Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Kukułka, gżegżółka, zazula...

krogulec14
Kukułeczka kuka,
gniazdka sobie szuka -
lecz to przecież bajka co każdego zwiedzie,
gdy podrzucam jajka muszę cicho siedzieć.
Włodzimierz Ścisłowski
-
Kukułka w Polsce jest średnio licznym gatunkiem lęgowym. Najliczniej występuje na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najrzadsza jest na wschodnim Pomorzu, Kujawach i w północnej Wielkopolsce.
Największe zagęszczenia uzyskuje w dolinach rzek gdzie służy jej mozaika łąk, pastwisk, niewielkich i luźnych lasów (szczególnie liściastych) i innych zadrzewień. Unika dużych otwartych przestrzeni.
Przeciętne zagęszczenie kukułki w kraju wynosi 0,28 pary na kilometr kwadratowy. Liczebność kukułki szacowana jest w granicach 80 000 -100 000 par lęgowych. W Polsce (-4%), jaki w Europie (-4,8%), jest obecnie niewielka tendencja spadkowa gatunku.
Na liczebność kukułki, poza czynnikami klimatycznymi wpływ mają: dostępność odpowiednich siedlisk i warunki panujące na zimowiskach. Niebagatelny wpływ na liczebność kukułki może mieć zmiana liczebności gospodarzy wychowujących pisklęta naszego pasożyta lęgowego (trzcinniczka, gajówki, rudzika, pliszki siwej i innych).
-
Bardzo mocno bazowałem na: Kuczyński L., Chylarecki P., 2012. "Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość środowiskowa, trendy." GIOŚ, Warszawa
 
u5bthIkfDYt6IEsPlPWgFMhlPza1FtbJlQvwf784
 
Kukułka, fot. Waldemar Wojdylak   Waldemar Wojdylak - Wildlife

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • fusilla

    Akurat dzisiaj słyszałam kukułkę. W lesie bukowym, do którego poszliśmy szukać prawdziwków. Parę znaleźliśmy, ale po powrocie na naszym trawniczku znaleźliśmy połówke jajeczka, prawdopodobnie z gniazda uwitego na sąsiedniej działce w środku ogromnej tui. Sroki nie raz robiły tam podchody, ale je odganialiśmy. Tym razem się chyba nie udało! :-(

  • krogulec14

    Sroki mają teraz czas wielkiego jedzenia...

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci