Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Stawowy rycerz

krogulec14

Błotniak stawowy w skali całego kraju jest gatunkiem nielicznym. Najliczniejszy jest w Wielkopolsce, na Kujawach, zachodnim Mazowszu, południowym Dolnym Śląsku i Niecce Nidziańskiej. Najrzadszy natomiast jest na Pomorzu, w województwie lubuskim, Górnym Śląsku i na Podkarpaciu.

Błotniaki stawowe najchętniej żerują w dolinach rzek, oraz na pastwiskach i polach uprawnych. Warto zauważyć, że ptaki te w dolinach rzecznych, oraz w krajobrazie rolniczym z dużą ilością pastwisk wyraźnie jednak wspomnianych pól uprawnych unikają. Nieodzowne dla obecności gatunku są zbiorniki wodne z trzcinowiskami, natomiast lasy są zdecydowanie omijane. Samce czasem żerują nawet 5 kilometrów od gniazda.

Średnie zagęszczenie błotniaka stawowego w Polsce wynosi 0,018 pary na kilometr kwadratowy. Populacja w ostatnich dziesięciu latach oscyluje w granicach 4 300 -7 700 par lęgowych. Liczebność gatunku w Europie jak i w Polsce wykazuje trend stabilny.

Jakkolwiek błotniak żeruje na polach uprawnych, pastwiskach, to do założenia gniazda potrzebuje niewielkich choćby zbiorników wodnych z odpowiednim pasem szuwarów. Postępujące w dalszym ciągu melioracje mogą być czynnikiem ograniczającym ilość miejsc gniazdowania. Pewien wpływ na liczebność błotniaków stawowych mogą mieć warunki panujące na zimowiskach.

Źródło: Kuczyński L., Chylarecki P., 2012. "Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość środowiskowa, trendy." GIOŚ, Warszawa

 sb43tpf7GMVxKk6S0vw1DvfXjIwmUbCHj65hsPb0

Błotniak stawowy ("Wiosna"), fot. Waldemar Wojdylak     www.facebook.com/wwojdylak

Ciekawym uzupełnieniem do pięknej fotografii pary błotniaków jest opis Waldemara. Oto on: "Dopiero wczoraj wróciły a już dziś nieźle dokazywały. Samiec bardzo uważał na swoje szpony, a i samica z pewnością wiele mu pomogła, przytrzymując go skrzydłami... ot wiosna pełną parą;) 

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci