Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Ponad 90% mniej!

krogulec14

Przedwczoraj przechodziłem jakieś 4 metry od żerujących dzierlatek. Ptaki łypały nieco podejrzliwie na mnie okiem, ale nie odleciały! Byłem przez chwilę w siódmym niebie.

-

Pierwotnym miejscem występowania dzierlatki były obszary stepowe znajdujące się wokół Sahary. Poprzez Azję Mniejszą rozprzestrzeniła się ona do Azji Środkowej i Europy. Europę dzierlatka opanowała w XIX wieku dzięki rozwojowi (a w zasadzie intensyfikacji) rolnictwa, powstaniu wielu terenów ruderalnych, jak też i rozwojowi szlaków komunikacyjnych. W drugiej połowie XX wieku nastąpił bardzo gwałtowny spadek. Bardzo szybko ubyło ponad 90% populacji!

W Wielkopolsce i na Kujawach dzierlatka jest gatunkiem średnio licznym, w pozostałych częściach kraju nielicznym, bardzo nielicznym, skrajnie nielicznym, bądź też nie występuje wcale.

Dzierlatka największe skupienia uzyskuje wśród miejsc ruderalnych, bądź też w krajobrazie rolniczym z dużą ilością gospodarstw rolnych. Chętnie zajmuje miejsca na peryferiach miast i wsi graniczących z uprawnymi polami. W stronach mniej zaludnionych unika nieużytków i pastwisk. Z racji pochodzenia preferuje miejsca suche i ciepłe. Jako typowy gatunek nizinny nie przekracza miejsc powyżej 250 metrów nad poziomem morza. Nie służy jej ekstensywne rolnictwo, toteż znacznie mniej licznie występuje we wschodniej części kraju.

Najliczniej, jak już wspomniałem, występuje w Wielkopolsce i na Kujawach, gdzie lokalnie uzyskuje zagęszczenie kilku par na kilometr kwadratowy. W pozostałej części kraju jest nieliczna, bądź też nie występuje wcale. Jej przeciętne zagęszczenie w skali kraju wynosi 0,11 pary na kilometr kwadratowy. Populacja dzierlatki w kraju szacowana jest w granicach 26 000 -45 000 par lęgowych. Nie do końca pewny jest trend liczebności gatunku w kraju,jak i w Europie.

Dzierlatka, co łatwo można się domyśleć, jest wrażliwa na ostre i przedłużające się zimy. Przyczyny wspomnianego spadku liczebności nie do końca zostały poznane. Jakiś wpływ mogły mieć czynniki klimatyczne oraz zmiany siedliskowe. Następnymi czynnikami mogły być słabo wyprowadzane lęgi, ograniczenie ilości zimowego pokarmu (dawniej w końskim łajnie owies zawsze się znalazł...), ograniczenie dostępu do resztek pokarmu, rozwój budownictwa na peryferiach miejscowości, jak też i zmiany w rolnictwie.

-

Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego tak bliskie spotkanie z dzierlatkami mnie uszczęśliwiło.

Źródło: Kuczyński L., Chylarecki P., 2012. "Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość środowiskowa, trendy." GIOŚ, Warszawa

 9xJSbElrulm3GsVLmyawbbgG9QxRgD4RCHWJCtf1

Dzierlatka, fot. Paweł Wacławik   www.pawelwaclawik.pl 

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • makroman

    stawiam na zmiany w rolnictwie.

  • krogulec14

    Pewnie spory udział w tym mają koty...

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci