Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Budowniczy M-5 dla szpaka

krogulec14

Jeszcze trochę i po lasach rozpocznie się łoskot kucia dziupli przez dzięcioły duże. Dziuple muszą być świeże, wykuwane są w zdrowej sośnie, ewentualnie w dębie. W zależności od grubości pnia znajduje się ona na wysokości od 2 do 15 metrów nad ziemią. Wykucie dziupli o średnicy 4,5 -5,5 cm zajmuje jakieś 2 -3 tygodnie pracy. Częstotliwość uderzeń dzioba w pień może dochodzić do 18 na sekundę...

-

Dzięcioł duży jest licznym i dość równomiernie rozmieszczonym gatunkiem lęgowym w Polsce. Najliczniejszy jest w lasach województwa lubuskiego, w Puszczy Białowieskiej, Borach Stobrawskich, Beskidach i Bieszczadach.

Idealnym środowiskiem dla dzięcioła dużego są duże, jednolite i mało urozmaicone lasy (na przykład monokultury sosnowe). Zdecydowanie mniej liczny jest w lasach rozdrobnionych, czy też zadrzewieniach śródpolnych - wybiera taki biotop z braku większych lasów. Zdecydowanie unika większych otwartych przestrzeni.

Dzięcioł duży jest w Polsce licznym gatunkiem lęgowy. Jego przeciętne zagęszczenie wynosi 1,98 pary na kilometr kwadratowy. W optymalnych warunkach wzrasta ono nawet do kilkunastu par na jednym kilometrze. Populacja jego oscyluje w granicach 580 000 -660 000 par lęgowych. W Europie populacja dzięcioła dużego wykazuje umiarkowany wzrost, podczas gdy u nas jest ona stabilna.

Zmiany liczebności gatunku bywają uzależnione od tak zwanych lat nasiennych świerka i sosny. Dziuple dzięcioła dużego mogą mieć niebagatelne znaczenie dla dziuplaków takich jak na przykład szpaki, muchołówki czy sikory. Warto zauważyć, że częstym lokatorem dziupli dzięcioła dużego jest szpak, który nie waha się nawet, przy zajmowaniu lokum, w.. zniszczeniu lęgu prawowitego gospodarza.

Bardzo mocno bazowałem na: Kuczyński L., Chylarecki P., 2012. "Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość środowiskowa, trendy." GIOŚ, Warszawa

 

5tUzxvRZe1uwFPdxVmknT0Ds5alie8DJJkyqKPEK

Dzięcioł duży, fot. Arkadiusz Traczyk   Przyroda Ziemi Torzymskiejwww.birdwatching.pl/galerie-autorskie/3543-traczyka

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci