Menu

Plamka Mazurka

ptasie sprawy

Szczygieł

krogulec14

Szczygieł od dawna jest u nas symbolem radosnego, wesołego... bobaska. Niejedna młoda mateczka pochylona nad kołyską ze swoim synusiem mawiała w stylu: "ty mój szczygiełku najdroższy". Los samego szczygła wesoły, tak jak gaworzenie dziecka, już niekoniecznie był. To akurat szczygieł był najbardziej pożądanym gatunkiem w XIX wieku dla trzymania w ciasnych klatkach. "Dla pięknego śpiewu" oczywiście.

-

Szczygieł jest licznym, lokalnie średnio licznym, gatunkiem lęgowym w Polsce. Rozmieszczenie jego w kraju jest nierównomierne i wyspowe. Najliczniejszy jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, na Pogórzu Rzeszowskim, oraz na Kujawach i Żuławach. Najmniej liczny jest w silnie zalesionych częściach kraju.

Optymalny jest dla niego urozmaicony krajobraz rolniczy z mozaiką pól uprawnych, łąk, ogrodów i luźno położonych gospodarstw rolniczych. Ważnym elementem w tym środowisku będą remizy (luźno rosnące kępy drzew czy krzewów). Szczygieł unika wszystkich lasów, a już w wielkich zwartych kompleksach leśnych nie znajdziemy go wcale.

Jak już wspomniałem szczygieł jest gatunkiem licznym. Przeciętne jego zagęszczenie w kraju wynosi 2,45 par na kilometr kwadratowy. W sprzyjających środowiskach zagęszczenie może osiągać nawet 10 par lęgowych. W kompleksach wielkich lasów mieszanych i w borach jest nieobecny. Populacja gatunku oscyluje w granicach 700 000 -840 000 par lęgowych. Należy niestety do najszybciej zmniejszających swą liczebność gatunków. W lat ubyło aż 40% populacji szczygła! W Europie, po znacznych spadkach w latach 80-tych ubiegłego wieku nastąpiła częściowa odbudowa populacji, a obecnie jest trend stabilny.

Nie są znane przyczyny silnego spadku liczebności szczygła.

Bardzo mocno bazowałem na: Kuczyński L., Chylarecki P., 2012. "Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość środowiskowa, trendy." GIOŚ, Warszawa

-

Nasz dzisiejszy bohater stał się nacthnieniem Carela Fabritiusa. Obraz "Szczygieł" jest jednym z najbardziej znanym dzieł tego jednego z najwybitniejszych uczniów samego Rembrandta. Nie ukrywam, że bardzo cieszą mnie takie sukcesy w poszukiwaniach ptaków w duchowym życiu człowieka...

 FTE7QtU3qBjQm5GaFojeE07Mk3ufEYQHXd9m7wAe

Szczygieł, fot. Marcin Lenart   www.birdwatching.pl/galerie-autorskie/413-marcin-lenart 

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • makroman

    Całą kolonie szczygłów obserwowałem w bastionach łańcuckiego zamku.

  • krogulec14

    Nie dziwię się. Łańcut położony jest w jednym z najobfitszych w szczygły rejonie Polski.

© Plamka Mazurka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci